MODERNIZACJA ENERGETYCZNA


Kompleksowe usługi obejmujące pozyskanie dotacji, przygotowywanie audytów, opracowywanie projektów i dokumentacji, inżynieria finansowa oraz profesjonalne wykonawstwo w zakresie termomodernizacji, rewitalizacji budynków, instalacji opartych o źródła energii odnawialnej [OZE].